Ivan krasko nox et solitudo online dating

Posted by / 03-Nov-2017 13:02

Ivan krasko nox et solitudo online dating

Takmer celá jeho tvorba je zhrnutá v dvoch básnických zbierkach Nox et solitudo (1909) a Verše (1912).

Študoval na niekoľkých gymnáziách: na maďarskom v Rimavskej Sobote, na nemeckom v Sibiu a na rumunskom v Brašove, kde aj v roku 1896 zmaturoval.

Keď zvedaví literárni redaktori odhalili jeho identitu, využíval začas i pseudonym Bohdana J. Svoju prvú básnickú zbierku Nox et solitudo v roku 1909 publikoval už pod menom Ivan Krasko.

Toto meno mu vymyslel Svetozár Hurban Vajanský, redaktor a krstný otec básní tejto zbierky.

Kraskova lyrika má vážne ladenie, je vcelku pochmúrna, smutná, do značnej miery bezútešná.

Pomenovanie duša vyjadruje základný priestor jeho poézie, priestor psychiky ľudského jednotlivca.

ivan krasko nox et solitudo online dating-68ivan krasko nox et solitudo online dating-56ivan krasko nox et solitudo online dating-31

V prvej časti expozície sa môže návštevník vrátiť do čias, kedy tu Ivan Krasko žil.

One thought on “ivan krasko nox et solitudo online dating”